google-site-verification=9X6P58L2jeWfQWndlrsTe8CaHlyhBucUomt1CAfvyfc

Cách giữ an toàn cho tài khoản của bạn

Không bao giờ đưa ra cụm từ hoặc mật khẩu khôi phục bí mật của bạn. Cụm từ khôi phục bí mật là một loạt các từ tiếng Anh được cung cấp cho bạn khi bạn tạo ví của mình qua (Metamask, Trust, …)

Nếu ai đó muốn bạn cung cấp cụm từ khôi phục bí mật, đừng đưa cho họ vì họ có thể là kẻ lừa đảo. Đội ngũ hỗ trợ Infinity Angel sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp cụm từ hoặc mật khẩu khôi phục bí mật của bạn.

Economy